Privacy / AVG

Wetgeving/ Privacy

 • Als acupuncturist en voetreflexPlus therapeut ben ik gebonden aan regels. Deze regels zijn door de Beroepsvereniging in de reglementen van de vereniging vastgelegd. Genoemde reglementen zijn in de praktijk aanwezig en kunnen, indien gewenst, te allen tijde worden ingezien. Daarnaast zijn er regels door de wetgever vastgelegd in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO).
 • Als verpleegkundige niveau 5, acupuncturist en VoetreflexPlus therapeut heb ik de eed tot geheimhouding afgelegd.
 • Behandelingen worden digitaal vastgelegd die digitaal met een code versleutelt is. Alle documenten worden 20 jaar bewaard.

Privacyverklaring i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze verklaring informeer ik u over welke gegevens ik opsla in het cliëntendossier en wat ik er mee doe. In het kader van de privacywetgeving is het van belang dat u deze verklaring doorleest en aangeeft dat u ermee instemt door het digitaal te ondertekenen.

Voor een goede behandeling en om het behandelproces goed te kunnen blijven volgen, is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.

Uw dossier bevat de volgende zaken:

 • Uw persoonlijke gegevens zoals: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, naam zorgverzekering, polisnummer.
 • Het (door u) ingevulde anamneseformulier.
 • Gegevens rondom uw klacht en uw algehele welbevinden, evenals andere zaken m.b.t. uw gezondheidstoestand, ziektegeschiedenis of omstandigheden die relevant zijn voor de behandeling.
 • Uitgevoerde onderzoeken die door u aan mij verstrekt zijn of door mij zijn opgevraagd na uw schriftelijke toestemming.
 • Aantekeningen n.a.v. de behandelingen en evaluatiegesprekken die met u plaatsvinden, met als doel het behandelingsproces te volgen.
 • Eventueel foto’s van uw voeten en/of tong, of lichaamsdelen die behandeld worden om veranderingen te volgen.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier. De digitale dossiers bevinden zich in de computer en zijn beveiligd met een wachtwoord en een code. Ik heb een wettelijk geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim)!

Voor mijn waarneming bij geval van bijvoorbeeld ziekte, overlijden, heeft een collega toegang tot patiëntendossier. Zij valt tevens onder het beroepsgeheim en hanteert dezelfde regels.

De gegevens in het “cliëntendossier” blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

De gegevens uit uw dossier worden gebruikt om:

 • Het behandelproces te volgen.
 • Andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, bij een verwijzing naar een andere behandelaar of om uw huisarts op de hoogte te brengen dat u bij mij onder behandeling bent. Dit gebeurt alleen met uw schriftelijke toestemming.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
 • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, zal ik u eerst informeren en uw schriftelijke toestemming vragen.

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar:

 • Uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum.
 • De datum van de behandeling en van het factuur..
 • De behandeling wordt omschreven als “therapeutische voetreflexPlus, of acupunctuur behandeling ” met daarbij behorende prestatiecode.
 • De kosten van het consult.